Skärholmens Islamiska Kultur Föningen (SKIKF)

Adres: Bredholmstorget 12, 12748 Skärholmen
Telefon: 0046 87105747
Enlem: 59.275437
Boylam: 17.90597809999997