IGMG – ehemalige AMGT Zweigstelle Philipsburg e. V.

Adres: Kronenwegstraße 2, 76661 Philippsburg
Telefon: 0049 7256938444
Enlem: 49.2352532
Boylam: 8.458035999999993