IGMG Ortsverein Hausham e. V.

Adres: Glückaufstraße 1a, 83734 Hausham
Telefon: 0049 80268775
Enlem: 47.7456928
Boylam: 11.840362300000038