IGMG Ortsverein Gladbeck e. V.

Adres: Steinstraße 70, 45968 Gladbeck
Telefon: 0049 204322233
Enlem: 51.56412839999999
Boylam: 6.991702900000064